Dret Civil

 • Família: guarda i custòdia, aliments, filiació.
 • Matrimonial: separacions, divorcis, nul·litats, execucions.
 • Successions.
 • Incapacitacions.
 • Immobiliari: arres, compravendes, càrregues, arrendaments, dret de la construcció.

Dret Mercantil

 • Fusions i adquisicions.
 • Protecció de dades.
 • Societari.
 • Contractació mercantil.
 • Reestructuracions societàries.
 • Concursal.

Dret Laboral

 • Contractació i acomiadaments.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Contractes d'alta direcció.
 • Procediments judicials: reclamacions de quantitat, drets adquirits, classificacions professionals, acomiadaments.

Dret Penal

 • Estafes, apropiacions indegudes.
 • Amenaces, injúries, calúmnies.
 • Accidents de circulació.
 • Delictes societaris.
 • Falsedats.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Impagament de pensions.